Zoeken naar:

Bijgaand treft u het overzicht van 2018 aan.

Jaarverslag Stichting Pay it Forward 2018

Voor meer informatie over onze balans en de staat van onze baten, kunt u mailen naar info@stichtingpayitforward.nl