Zoeken naar:

Wat wil de stichting realiseren?

De eerste bestuurders van Stichting Pay It Forward hebben vanuit het gedachtegoed van “Pay it Forward” deze stichting opgezet, met als doel deze door te geven aan de volgende groepen “Ghandisten” (een cursus in inspirerend leiderschap van Corinor)’. Stichting Pay it Forward verzorgt voor deze Ghandisten het platvorm van de ANBI status, verzorgen een rekeningennummer en begeleidt en inspireert deze groepen.

Daarnaast organiseert Stichting Pay it Forward jaarlijks een eigen event, die bijdraagt aan de sociale cohesie in dit land. Dat kan zijn door het begeleiden van een school event of het organiseren van een speciale dag voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Het enige wat we daarvoor “terug” vragen is dat diegenen aan wie we deze dag geven, dat zelf weer doorgeven aan een ander.

Pay it Forward

A. Eenzaamheid Helaas zijn er veel mensen in Nederland die zich regelmatig alleen voelen: mensen met een beperking, ouderen, jongeren, kinderen in de basisschoolleeftijd etc. Stichting Pay it Forward ontwikkelt projecten om een zo breed mogelijke groep mensen in de samenleving met elkaar te verbinden.

B. Sociale cohesie Daarnaast is sociale cohesie hard nodig in Nederland. Door bezuinigingen vanuit de overheid dreigen delen van de samenleving ‘vergeten te worden’. Met onze projecten verbinden we mensen met elkaar binnen hun eigen sociale kaart. Door de individualisering is ‘een bakkie doen bij de buurvrouw’ niet meer vanzelfsprekend. Stichting Philia wil hier graag iets aan doen.

C. Participatie Ieder mens heeft talenten. In een maatschappij die steeds sneller en ingewikkelder wordt, kan het lastig zijn om deze talenten te laten zien. Werkgevers hebben niet altijd de ruimte om mensen die niet onmiddellijk aansluiting vinden een plek te bieden en te begeleiden. Niet omdat werkgevers dit niet willen, maar omdat zij hier van de maatschappij geen kans toe krijgen. Uit eigen ervaring weten wij dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een grote motivatie hebben om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Daarom gaan wij activiteiten organiseren om mensen die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren de kans te geven te laten zien wat ze kunnen.

Voor meer vragen, neem contact op met info@stichtingpayitforward.nl